Melike Al

Melike Al

Mail: melike.al93@gmail.com

Yeni Finansal Değişim

COVID-19'un ilk etkileri Gerçek ekonomide büyük hasarlara yol açtı finansal sektör genelinde etkilerin kendini ikinci aşamada daha fazla göstermesi Dünya genelinde karar alıcıların enfeksiyon eğrisini yataylaştırmak amacıyla uyguladığı karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin sonucunda belirgin hasar gören birçok sektörün bankalardan hizmet aldığını göz ardı etmemek gerek.

Uzmanlara göre Tarihteki diğer krizlerle karşılaştırıldığında (küresel finansal kriz, 1970 petrol krizi ve hatta 1930'lardaki Büyük Buhran dahil) Covud-19'un dünya ekonomisinde yıllık %6'yı daralma beklentisi ile aşağı yönlü en belirgin etkiyi bırakması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, finansal hizmetler şirketlerinin de geleceğe dair sağlıklı bir plan yapabilmeleri için dünya çapında dikkate alması gereken 7 makro trend bulunuyor.

Covid-19'un ortaya çıkardığı önemli zorlukların yanında, jeopolitik gerilimler ve gelişmelere bağlı olarak değişen özel sektör ve kamu kuruluşların ekonomik gidişatlarını  kontrol etmek adına Finansal kuruluşlardaki yönetim ekiplerinin gelecek için sağlam bir planlama yapılması gerekiyor

Covid-19 kaynaklı durgunluk ve varlıklardaki değer kaybı, regülasyona tabi sektörlerin risk alma kapasitesini azaltacak. Bu durum, önümüzdeki yıl içinde toparlanma aşamasına girmesi beklenen reel ekonominin desteklenmesini zorlaştıracak.

Şirketler, faaliyetlerini ve iş gücünü dijitalleştirerek verimliliği artırma baskısıyla karşı karşıya kalacak.

Platform ve ekosistem tabanlı finansal hizmetler sektörüne müşteri odaklı geçiş, yeni bir kökten değişim ve aracısız ortam dalgası oluşacak

Dev firmalarda Maliyet azaltma, yoluna gidilecek,iş yeri sistemi yeniden şekillendirmeye yoğunlaşacak

Bulut ve gelişmekte olan teknolojilerin kullanımı artacak

Stratejik konumu güçlendirmek için birleşme ve satın almalar gerçekleşecek

Banka dışı kredi sağlayıcıları ile iş birliği yapma ve pazar yapılarındaki değişikliği benimsenmeye başlanacak.

Bu da demek oluyor ki  önümüzdeki birkaç yıl içinde Covid-19 nedeniyle yeni bir yaşam biçimi yeni bir dünya oluşacak

Facebook Yorum

Yorum Yazın